Informaţii de interes public

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001: Dinu Gica, tel: 0243231825, mail: dinu.gica [at] isjialomita.ro

Procedura de sistem - privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public in format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale

Coordonate de contact

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Lista documente produse / gestionate de instituție

Lista documente de interes public

Codul de conduita al ISJ Ialomita


Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Procedura de sistem - comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis

Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

banner sipoca35 1

 

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


Plan de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Ialomita

Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001

Raport anual al comisiei județene de etică 2023

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2023

Raport anual transparenta decizionala 2023

Raport anual al comisiei județene de etică 2022

Raport anual transparenta decizionala 2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2022

Raport anual al comisiei județene de etică 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2021

Raport anual transparenta decizionala 2021

Raport anual transparenta decizionala 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2020

Raport anual al comisiei județene de etică 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2019

Raport anual transparenta decizionala 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2018

Raport anual transparenta decizionala 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2017

Raport anual transparenta decizionala 2017

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2016

Raport anual transparenta decizionala 2016

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2015

Raport anual transparenta decizionala 2015

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2014

Raport anual transparenta decizionala 2014

Raport anual transparenta decizionala 2013

Raport anual transparenta decizionala 2012

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2012

Raport privind accesul la informatiile de interes public in 2011

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Buget din toate sursele de venituri

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2024

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2023

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2022

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2021

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2020

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2019

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2018

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2017

Bugetul ISJ Ialomita pe anul 2016

Bilanț trimestrul IV 2023

Bilanț trimestrul III 2023

Bilanț trimestrul II 2023

Bilanț trimestrul I 2023

Bilanț trimestrul IV 2022

Bilanț trimestrul III 2022

Execuție bugetară trim IV 2023

Execuție bugetară trim III 2023

Execuție bugetară trim II 2023

Execuție bugetară trim I 2023

Execuție bugetară trim IV 2022

Execuție bugetară trim III 2022

Execuție bugetară trim II 2022

Execuție bugetară trim I 2022

Execuție bugetară trim IV 2021

Execuție bugetară trim III 2021

Execuție bugetară trim II 2021

Execuție bugetară trim I 2021

Execuție bugetară trim IV 2020

Execuție bugetară trim III 2020

Execuție bugetară trim I 2020

Execuție bugetară trim IV 2019

Execuție bugetară trim III 2019

Execuție bugetară trim II 2019

Execuție bugetară trim I 2019

Execuție bugetară trim IV 2018

Execuție bugetară trim III 2018

Execuție bugetară trim III 2017

Execuție bugetară trim II 2017

Execuție bugetară trim IV 2016

Execuție bugetară trim III 2016

Execuție bugetară trim II 2016

Execuție bugetară trim I 2016

Buget venituri proprii 2018

Buget activitate proprie 2013

Bugetul ISJ ialomita pe anul 2013

Bugetul ISJ ialomita pe anul 2012

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Personal IȘJ - drepturi salariale

Venituri brute cf. art.33, Legea 153/2017

Venituri brute personal ISJ Ialomita 03.2024

Venituri brute personal ISJ Ialomita 09.2023

Venituri brute personal ISJ Ialomita 03.2023

Venituri brute personal ISJ Ialomita 09.2022

Venituri brute personal ISJ Ialomita 03.2022

Venituri brute personal ISJ Ialomita 09.2021

Venituri brute personal ISJ Ialomita 03.2021

Venituri brute personal ISJ Ialomita 09.2020

Venituri brute personal ISJ Ialomita 03.2020

Venituri brute personal ISJ Ialomita 09.2019

Venituri brute personal ISJ Ialomita 03.2019

Venituri brute personal ISJ Ialomita 09.2018

Venituri brute personal ISJ Ialomita 03.2018

Venituri brute personal ISJ Ialomita 09.2017

Bilanțuri contabile

Bilant - trim II 2022

Bilant - trim I 2022

Bilant - trim IV 2021

Bilanţ - 30.09.2017

Bilanţ - 30.09.2016

Bilanţ - sfârşitul anului 2015

Achiziții publice 

Program anual achiziții publice 2024 - estimat

Program anual achiziții publice noiembrie 2023 - actualizat

Program anual achiziții publice martie 2023 - actualizat

Program anual achiziții publice martie 2023 - actualizat

Program anual achiziții publice 2023 - estimat

Program anual achiziții publice 2022 - final

Program anual achiziții publice nov 2022 - actualizat

Program anual achiziții publice oct 2022 - actualizat

Program anual achiziții publice decembrie 2022

Program anual achiziții publice 2022 - estimat

Materialele publicitare aferente Anunt Publicitate numarul ADV1079362 - proiect ”Școală pentru toți - educație pentru fiecare!”

Anunț - procedura proprie - servicii de catering - proiect ”Școală pentru toți - educație pentru fiecare!”

Caiet de sarcini - servicii de catering - proiect ”Școală pentru toți - educație pentru fiecare!”

Program anual achiziții publice 2021 - Program anual achiziții publice mai 2021

Program anual achiziții publice 2020

Declarații de avere

Declaratii avere

Comisie paritară

Hotărârea nr. 5/2023

Hotărârea nr. 2/2021

Hotărârea nr. 1/2018

Rețeaua unităților școlare din județul Ialomița

RETEAUA UNITATILOR SCOLARE 2017 - 2018

RETEAUA UNITATILOR SCOLARE 2016 - 2017

Rapoarte IȘJ

Raport cu privire la faptele sesizate şi analizate în cadrul Comisiei județene de etică în anul 2020

Raport privind activitatea de management și de inspecție școlară efectuată de IȘJ Ialomița - sem. I 2017-2018

Planul managerial al IŞGA Ialomiţa pentru anul şcolar 2017-2018

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2017-2018

Raport de control - privind verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare și asigurare a condițiilor optime deschiderii anului școlar 2017-2018 la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița


Grafic unic al activităților de monitorizare, îndrumare și al IȘJ Ialomița sem.I 2018-2019

Inspecție Tematica 1 - 8-19 octombrie 2018


Grafic unic al activităților de monitorizare, îndrumare și al IȘJ Ialomița sem.II 2017-2018


Calendarul activităților educative județene, anul școlar 2016-2017

Raport privind activitatea de management și de inspecție școlară efectuată de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - sem I 2016-2017

Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.II 2016-2017

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2016-2017


Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.I 2015-2016

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2015-2016


Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.II 2014-2015 

Grafic unic de monitorizare, control şi evaluare prin inspecţie şcolară sem.I 2014-2015

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2014-2015


Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2013-2014

Raport privind starea învătământului ialomiţean 2013-2014


Raport privind starea învătământului ialomiţean 2012-2013

Raport privind starea învătământului ialomiţean 2012-2013 sem. I


Raport privind starea învătământului ialomiţean 2011-2012

Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2012-2013


Planul managerial al IŞJ Ialomiţa pentru anul şcolar 2011-2012


Proceduri

Procedura de sistem privind organizarea si desfasurarea competitiilor scolare

Procedura operationala privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului nedidactic ISJ

Procedura SDS 2023-2024

Procedura operationala privind repartizarea copiilor pe locurile disponibile in cadrul etapei de ajustari in invatamantul anteprescolar/prescolar

Procedura operationala privind rezolvarea situatiilor speciale aparute dupa etapele de repartizare computerizata admitere liceu

Procedura operationala privind admiterea in inv. prof. de stat pe locurile distincte rromi si CES

Procedura operationala privind prevenirea si combaterea bullyingului

Procedura operationala privind organizarea si functionarea grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de evaluare

Procedura de sistem privind constituirea ofertei si alegerea CDS

Procedura de sistem privind avizarea ”Școala după Școală”

Procedura operationala privind constituirea consiliului consultativ pe discipline/domenii

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea etapei a doua de admitere in invatamantul liceal

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea admiterii in clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv

Procedura - privind prevenirea și combaterea bullyingului, violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Procedura - privind selecția ofertelor de activități educative depuse de unitățile de învățământ, în vederea cuprinderii în Calendarul anual, la nivelul județului Ialomița

Procedura de sistem - Avizarea proiectului "Scoala dupa scoala"

Procedura - de selecție a cadrelor didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Ialomița

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea sedintelor on-line ale consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Ialomita

Procedura operationala privind constituirea consiliului consultativ pe discipline/domenii

Procedura de sistem privind realizarea rețelei de Resurse Educaționale Deschise la nivelul Inspectoratului Școlar al județului Ialomița

Procedura de sistem privind organizarea si desfasurarea inspectiei tematice in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea inspectiilor de specialitate pentru examenul national de definitivare in invatamant si examenele de acordare a gradelor didactice, in conditii de pandemie

Procedura operationala privind acordarea de materiale de protectie sanitara si de dispozitive electronice achizitionate prin Programul "Educatia in siguranta" potrivit HG 756/2020

Procedura operationala privind decontarea cheltuielilor de transport a elevilor

Procedura operationala privind constituirea Consiliului Consultativ pe discipline/domenii

Procedura de sistem - Numire, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante sau temporar vacante de director ți director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2020-2021

Procedura de sistem - Depistarea, evaluarea si orientarea scolara si profesionala a copiilor cu dizabilitati si/sau CES prin metoda managementului de caz la nivelul ISJ Ialomita - Anexe

Procedura operationala privind solutionarea  situatilor exceptionale ale copiilor care nu se incadreaza in transele de varsta prevazute de metodologie si a cererilor de amanare a inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021

Procedura operationala privind constituirea formatiunilor de elevi in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2020-2021

Procedura de sistem - echivalarea studiilor pentru elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară.

Procedura de sistem - Realizarea retelei de resurse educationale deschise la nivelul Inspectoratului Scolar al Judetului Ialomita

Procedura de sistem - Aprobarea planurilor educaționale individualizate pentru elevii școlarizați la domiciliu

Procedura de sistem - Monitorizarea activităților privind educația remedială / de pregătire suplimentară, pentru asigurarea succesului educațional al tuturor copiilor

Procedura - de selecție a cadrelor didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Ialomița

Procedura operaţională - echivalarea studiilor pentru elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară. Anexe.

Procedura operaţională - vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar


Codul de conduita al ISJ

Sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor si a personalului didactic din învăţământul preuniversitar din judeţul Ialomiţa

Comunicat al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

Adresa MECTS privind Biblioteca Şcolară Virtuală

Acord parteneriat privind Biblioteca Şcolară Virtuală


 Documente utile (formulare)

Documente necesare pentru echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învățământul general obligatoriu din sistemul de învățământ românesc

Acte necesare eliberare duplicate acte de studii / vizare acte studii

Fişe de evaluare gradaţii de merit 

Model cerere audiență


Comunicate de presă

Comunicat de presă - Evaluare Națională 2020

Comunicat de presa 18.05.2020

Comunicat de presa 08.05.2020

Comunicat de presa 29.04.2020

Comunicat de presa 30.03.2020

Comunicat de presa 25.03.2020

Comunicat de presa 11.03.2020

Comunicat de presa 22.10.2019

Comunicat de presa 18.10.2019

Comunicat de presa 25.09.2019

Comunicat de presa 18.09.2019

Comunicat de presa 16.09.2019

Comunicat de presa 11.09.2019

Comunicat de presa 10.09.2019 - ”Platformă digitală cu resurse educaționale deschise (EDULIB) (Biblioteca virtuală)”, cod SMIS 130181 și ”Sistem informatic de management al școlarității – SIMS”

Comunicat de presa 09.09.2019 - Deschidere an scolar

Comunicat de presa 23.07.2019 - Titularizare

Comunicat de presa 12.07.2019 - Evaluare Națională

Comunicat de presa 10.07.2019 - Evaluare Națională

Comunicat de presa 08.07.2019 - rezultate inițiale Bacalaureat

Comunicat de presa 25.03.2019 - simulare Evaluare Națională

Comunicat de presa 12.03.2019 - simulare Evaluare Națională

Comunicat de presă - Ora de Net - 27.09.2018

COMUNICAT - cursuri 27.01.2014

Comunicat referitor la Centrele de Examen si Centrele zonale de Bacalaureat 2012 sesiunea a 2-a 24.08.2012

Comunicat referitor la Centrele de Examen si Centrele zonale de Evaluare 2012 29.06.2012

Comunicat de presa 18.06.2012

Conferinţa de presă - 26.01.2012