POCU ID 105197 - Rezultate

header POCU nou

REZULTATE

- 7 centre de dezvoltare educationala infiintate in cele 7 scoli implicate, dotate cu mobilier, echipamente, resurse educationale realizate in proiect

- 1 Strategie locala pentru reducerea parasirii timpurii a scolii la nivelul judetului Ialomita, si planuri operationale pentru perioada de sustenabilitate (corespunde A 1.1, A 1.2, A 1.3, A 1.5, A2, A 5.7)
- 4 module de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea capacitatilor transversale
- 1 Ghid pentru educatie parentala (corespunde A 1.1, A 5.8)
- 1 retea parteneriala formata din scoli, parinti, autoritati locale, agenti economici, alti factori educationali locali care sa functioneze si sa se extinda la nivelul judetului Ialomita, pe baza unui acord de colaborare/parteneriat asumat, in perioada de sustenabilitate
R 7 Ghiduri de curriculum la decizia scolii pentru nivel primar, gimnazial si ADS
- 200 de prescolari participanti la activitati de tip gradinita de weekend si gradinita estivala (corespunde A 1.2, A 3.1, A 3.2, A 3.4)
- 200 de tineri si adulti participanti la activitati de tip A doua sansa pentru completarea educatiei generale
- 480 de elevi de nivel primar si gimnazial aflati in situatii de risc educational participanti la activitati de tip Scoala dupa scoala
- 266 de profesori care lucreaza cu copii in situatii de risc educational participanti la program de formare pentru formare/dezvoltare de competente transversale
- 30 de parinti din familii vulnerabile ai copiilor aflati in situatii de risc educational participanti la cursuri de educatie parentala
- sprijin financiar, masa o masa zilnica, sprijin constand in imbracaminte, incaltaminte, rechizite acordate copiilor si elevilor participanti la Activitatile educationale integrate
- stimulente pentru performanta acordate profesorilor care obtin performanta cu elevii aflati in situatii de risc cu care lucreaza
- Program formare competente transversale cadre didactice
- Ghid curriculum la decizia scolii program A doua sansa
- Ghid practic desegregare scolara (corespunde A2)

- Planul operational de interventie pentru imbunatatire acces la educatie grupuri vulnerabile si in risc educational
- 1 retea de parteneriat educational EDUPart
- 5 brosuri educationale dedicate GT si dotarii centrelor de dezvoltare educationala
- 4 filme educationale destinate GT si dotarii centrelor de dezvoltare educationala