POCU ID 105197 - Activități

header POCU nou

ACTIVITĂȚI

A.1. Proiectarea, derularea si evaluarea activitatilor educationale in vederea cresterii participarii la educatie, prevenirea parasirii timpurii a scolii pe baza cadrului conceptual standardizat la nivel de proiect. Respectarea cadrului legal privind derularea SDS, ADS si a Ghidului solicitantului privind Selectia, evidenta si gestiunea grupului tinta.
A.2. Medierea scolara pentru cresterea participarii la educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii. Monitorizarea interna a accesului la educatie si a progresului proiectului. (1.3.1.a) (OSP 3)
A.3. Acordarea de sprijin material si financiar participantilor la grup tinta pentru facilitarea accesului si participarii la educatie. (1.3.1.b)

A.4. Organizarea si asigurarea derularii activitatilor de consiliere, orientare scolara si profesionala pentru satisfacerea nevoilor identificate la nivelul grupului tinta prin analiza la nivelul comunitatilor locale pentru cresterea accesului la educatie, prevenirea parasirii timpurii a scolii si facilitarea incluziunii sociale (1.3.2.a)
A.5. Campanie de informare si constientizare locala pentru imbunatatirea accessului, participarea parentala, echitate in educatie prin parteneriatul educational in comunitatile vizate (1.3.2.c)
A.6. Dezvoltarea de competente transversale la cadrele didactice in vederea imbunatatirii participarii la educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii (1.3.3.a)
A.7. Activitati ale managerului de proiect
A.7.1. Activitati ale managerului de proiect (OSP 1, 2, 3, 4, 5)

A.8. Activitati ale personalului suport pentru activitatea managerului de proiect, derularea activitatilor pentru functionarea de ansamblu a proiectului de tip CGA.

 

Agenda atelierului tematic ”Parteneriatul educational si rolul familiei in dezvoltarea si educarea copiilor”

Agenda 23 ianuarie 2020, Liceul Tehnologic "Sfanta Ecaterina" Urziceni

Fotografii

IMG 20200526 WA0020

IMG 20200526 WA0022

IMG 20200526 WA0025

IMG 20200526 WA0026

 

Agenda atelierului tematic ”Mentoratul scolar - modalitate de crestere a calitatii educatiei si schimb de bune practici de desegregare si monitorizarea riscului de parasire timpurie a scolii”

Agenda 12 decembrie 2019, Liceul Tehnologic Special Slobozia

Fotografii

20191212 101002

20191212 103633

20191212 103900

20191212 123134

 

 

Agenda atelierului tematic ”Identificarea formelor de diseminare și măsuri pentru incluziunea școlară a elevilor de gimnaziu”

Agenda 27 august 2019, Școala Gimnazială Coșereni

Fotografii

IMG 20190827 WA0010

IMG 20190827 WA0019

IMG 20190827 WA0046

IMG 20190827 WA0105

Agenda atelierului tematic ”Echitate și acces egal la educație - repere pentru dezvoltarea armonioasă a copilului”

Agenda 19 iulie 2019, Școala Gimnazială Borănești

Fotografii

at boranesti 3

at boranesti 1

at boranesti 2

 

at boranesti 8

at boranesti 7

 Agenda atelierului tematic ”Participarea la educația timpurie - factor de incluziune socială”

Agenda 24 mai 2019, Școala Gimnazială Bărcănești

Fotografii

20190524 12491620190524 101024

20190524 101155

20190524 101554

20190524 101603

20190524 115715

20190524 124451