Minorităţi

Inspector şcolar de specialitate:

Prof. Sandu Ion