Noutăți

header POCU nou

 

Anunturi activitati proiect martie 2020

Anunturi activitati proiect februarie 2020

Anunturi activitati proiect ianuarie 2020

Rezultatele finale la concursul de selecție experți pentru posturile vacante

Rezultatul probei de analiză CV și a scrisorii de intenție

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în vederea selecției experților pentru posturile vacante

Programarea sesiunii de aplicare a mecanismelor/instrumentelor dezvoltate/elaborate/actualizate/îmbunătățite pentru iunie 2019

Programare activitati proiect ID 106757_15 iunie 2019

Anunț - selecție experți în echipa de implementare a proiectului

Cerere înscriere

Declarație disponibilitate

Fișe post: expert achiziții, expert mentorat didactic, specialist IT


 

Anunț - activități în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106757