Noutăți

header POCU nou

 

Rezultatele finale la concursul de selecție experți pentru posturile vacante

Rezultatul probei de analiză CV și a scrisorii de intenție

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în vederea selecției experților pentru posturile vacante

Programarea sesiunii de aplicare a mecanismelor/instrumentelor dezvoltate/elaborate/actualizate/îmbunătățite pentru iunie 2019

Programare activitati proiect ID 106757_15 iunie 2019

Anunț - selecție experți în echipa de implementare a proiectului

Cerere înscriere

Declarație disponibilitate

Fișe post: expert achiziții, expert mentorat didactic, specialist IT


Anunț - activități în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106757