Organigrama IŞJ Ialomiţa

Lista actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea IŞJ Ialomiţa

Regulamentul intern al IȘJ Ialomița

Situația posturilor pe categorii de personal și funcții

Structura organizatorică a IȘJ Ialomița

Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea IȘJ:

- Palatul Copiilor Slobozia - Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 120, cod 920092, tel/fax 0243235799, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Clubul Școlar Sportiv Slobozia - Slobozia, str. Stadionului, nr. 1-3, cod 920073, tel/fax 0243220875, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Casa Corpului Didactic Ialomița - Slobozia, str. Lacului, nr. 19, cod 920024, tel/fax 0243234205, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Conducerea Inspectoratului Şcolar Ialomiţa

Departamente:

Descentralizare şi management instituţional. Dezvoltarea resursei umane

Curriculum şi controlul asigurării calităţii

Administrativ