Fizică şi Chimie

Inspector şcolar de specialitate:

Prof. Stalidi Alina

Rezultate finale Olimpiada Nationala de Chimie, etapa judeteana, 23 martie 2024

Rezultate Olimpiada Nationala de Chimie, etapa judeteana, 23 martie 2024

Cerere contestatii

Anunt depunere contestatii

Criterii departajare olimpiada de chimie -  etapa judeteana 2024


Regulament olimpiada ”Științele Pământului”, programa si precizari


Regulament specific privind organizarea si desfasurarea olimpiadei de chimie

Anexa la regulamentul specific

Precizari privind organizarea si desfasurarea olimpiadei de chimie - etapa judeteana

Criterii de repartizare a locurilor la ONC 2020


Regulament specific privind organizarea si desfasurarea olimpiadei de fizica nr.24843_17.01.2019

Modificare Regulament specific ONF cf Notei nr.186/DGISSEP/28.01.2020

Criterii de repartizare la ONF 2020

Calendarul și locațiile olimpiadelor și concursurilor școlare, an școlar 2019 - 2020


Rezultatele obținute la etapa județeană a olimpiadei ”Științe pentru juniori” - 25.05.2019

Concursul de Chimie ”Petru Poni” (clasele IX-XII, filiera tehnologică) etapa județeană 2019

Rezultatele Olimpiadei de Chimie - etapa județeană - 16.02.2019

Elevi calificati la Olimpiada Națională de Chimie 2019


Olimpiada județeană de fizică

Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de fizică

Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de fizică, etapa județeană, 2018-2019

Procedură privind evaluarea și reevaluarea lucrărilor scrise


Programele pentru Olimpiada de Chimie, an școlar 2018-2020

REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA
OLIMPIADEI NAȚIONALE DE CHIMIE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA
OLIMPIADEI DE CHIMIE, etapa județeană, în anul școlar 2018-2019


Rezultate la etapa județeană a olimpiadei naționale interdisciplinară ”Științele Pământului” 10.03.2018

Rezultate la etapa județeană - Olimpiada de Fizică 2017-2018

Criterii de selecție a elevilor pentru etapa națională a Olimpiadei de Chimie și de premiere elevilor pentru etapa județeană a Olimpiadei de Chimie

Criterii de premiere la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Fizică 24.02.2018

Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Fizică - etapa județeană 2017-2018

Precizări privind desfășurarea Concursului de Chimie ”Petru Poni”

Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de fizică

Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de chimie

Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare de Fizică-Chimie - 2017-2018


Consfătuire Fizică-Chimie


Regulamentul privind organizare și desfășurarea Concursului de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural ”Impuls Perpetuum” și Precizări privind organizare și desfășurarea Concursului de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural ”Impuls Perpetuum” 

Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului de chimie ”Raluca Rîpan” - etapa județeană, anul școlar 2016-2017

Criterii de calificare la etapa națională a concursului de chimie ”Raluca Rîpan” - 13 mai 2017


Facultatea de Fizica a Universitatii din Bucuresti in parteneriat cu Societatea Romana de Fizica anunta  începerea inscrierilor pentru programul de formare ,,Metode eficiente de invatare a fizicii”. Cursul este livrat gratuit in cadrul proiectului ,,Consolidarea noii abordari de predare a fizicii”, implementat de Societatea Romana de Fizica si finantat de Romanian-American Foundation si BRD.

Mentionam ca perioada de inscriere la curs este 16-30 septembrie, urmand ca selectarea viitorilor cursanti sa aiba loc in perioada 1-7 octombrie 2014.

Detalii despre derularea cursului de formare