Bacalaureat

BACALAUREAT 2024

Anunt vizualizare lucrari - programare

Anunt vizualizare lucrari, Model cerere vizualizare lucrare

   Serie curenta dupa promovabilitate
   Serie anterioara dupa promovabilitate

 Lista centrelor de evaluare iunie-iulie 2024

Lista centrelor de examen iunie-iulie 2024

Model cerere inscriere in/din alt judet

Modele cereri inscriere

Procedura inscriere BAC 2024

Calendarul sesiune speciala bacalaureat - 2024

 

Sinteza rezultate simulare BAC 2024

Centre examan simulare BAC 2024

Procedura probe A,B 2024

Procedura proba C 2024

Procedura proba D 2024

Model cerere egalizarea sanselor

Procedura egalizare a șanselor 2024

Calendarul examenului national de bacalaureat - 2024

Ordin 6156/2023 - organizarea și desfasurarea examenului de bacalaureat 2024

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011

BACALAUREAT 2023

Anunt2 vizualizare lucrari
Anunt vizualizare lucrari
Cerere vizualizare lucrare
Lista centrelor de examen august-septembrie 2023
Lista centrelor zonale de evaluare august-septembrie 2023
Anunt vizualizare lucrari
   Serie curenta dupa promovabilitate
   Serie anterioara dupa promovabilitate
Anunt vizualizare lucrari
Cerere vizualizare lucrare

Nota2 prelungire calendar inscriere candidati

Nota prelungire calendar inscriere candidati

Model - cerere de inscriere la examenul national de bacalaureat 2023 in/din alt judet

Procedura - inscrierea la examenul national de bacalaureat 2023

Lista olimpiadelor si concursurilor internationale recumoscute de ME pentru care se poate echivala proba scrisa de la BAC

Lista centrelor de examen iunie-iulie 2023

Lista centrelor zonale de evaluare iunie-iulie 2023

Ordinul ME nr. 3930 din 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.242 din 2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2023

Procedura competente limba romana

Procedura competente lingvistice/limba straina

Procedura competente digitale

Model cerere egalizarea sanselor

Procedura egalizare a șanselor 2023

Calendarul examenului national de bacalaureat - 2023

Ordin 5.242/2022 - organizarea și desfasurarea examenului de bacalaureat 2023

OM 3138/2023 simulare EN si BAC

Procedura privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale si probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, 2022-2023

BACALAUREAT 2022

Anunt vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrare

Model cerere contestatie

Sedinta publica

Lista CE si CZE bacalaureat sesiunea august-septembrie

Situatii Bacalaureat 2022 după contestații

   Centralizator comparativ 2008-2022

   Total unitati dupa promovabilitate

   Serie curenta dupa promovabilitate / pe discipline

   Serie anterioara dupa promovabilitate / pe discipline

   Total pe discipline

Anunt vizualizare lucrari

Anunt 2 vizualizare lucrari

Cerere vizualizare lucrare

Situatii Bacalaureat 2022

   Centralizator serii curente/anterioare

   Total unitati dupa promovabilitate

   Serie curenta dupa promovabilitate

   Serie anterioara dupa promovabilitate

Anunt contestatii

Model cerere contestatie

Centre examen BAC

Centre evaluare BAC

Cerere de înscriere la bacalaureat în alt județ

Lista olimpiadelor și concursurilor școlare - recunoscute de ME pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul național de bacalaureat

Procedură - cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de bacalaureat național 2022, sesiunea iunie-iulie

Nota ME - organizare competente

Procedura CNEE 175/28.01.2019

Procedura CNEE 176/28.01.2019

Procedura CNEE 177/28.01.2019

Rezultate Simulare BAC 2022

Centralizator rezultate simulare clasa a XII-a - total judet

Rezultate simulare clasa a XII-a - proba Ea pe unitati scolare, proba Ea pe procent note

Rezultate simulare clasa a XII-a - proba Ec pe unitati scolare, proba Ec pe procent note, pe discipline

Rezultate simulare clasa a XII-a - proba Ed pe unitati scolare, proba Ed pe procent note, pe discipline

OM 3.054/2022  simulare EN si BAC, Anexa 3 simulare

OME 3237/05.02.2021 - privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2020-2021

Procedura egalizare a șanselor 2022

Anexa 2 la Metodologia de organizare și desfășurare a bacalaureatului din 2011

Ordin 5.151/2021 - organizarea și desfasurarea examenului de bacalaureat 2022

BACALAUREAT 2021

Preţuirea performanţei şcolare – o amprentă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa

Pentru a pune un început bun anului şcolar 2021-2022, în ziua de vineri, 10.09.2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomita a marcat un eveniment încărcat de emoţie şi aleasă preţuire pentru elevii de clasa a XII-a care, în anul şcolar precent, au obţinut nota 10 (zece) în cadrul examenului naţional de bacalaureat, sesiunea 2021. Duţă Adrian-Florin, de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia, şi Ionel Cristina, de la Liceul Teoretic „Carol I” din Feteşti, ambii absolvenţi ai profilului de filologie, sunt elevii care au plasat judeţul Ialomiţa pe harta zonelor cu rezultate excepţionale la examene naţionale, devenind astfel o garanţie a educaţiei de calitate. Fundamentul legislativ care a facilitat desfăşurarea acestui moment este reprezentat de Ordinul ministrului educaţiei nr. 5185/01.09.2021 şi funcţionează ca o invitaţie pentru generaţia următoare de a se instala pe traiectoria unei educaţii meritorii, validate prin rezultatele de la examenele naţionale.

Anunt - precizari privind activitatea de vizualizarea a lucrarilor scrise - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021


BAC_SES2_2021_Centre Examen si Unitati Arondate

BAC_SES2_CENTRALIZATOR CANDIDATI

BAC_SES2_CANDIDATI PE OPTIUNI_UNIT_CE_TOTAL

BAC_SES2_CANDIDATI PE OPTIUNI_UNIT_CE_CURENTA

BAC_SES2_CANDIDATI PE OPTIUNI_UNIT_CE_ANTERIOARA

Centre zonale de evaluare - Bacalaureat - august-septembrie 2021

Centre de examen - Bacalaureat - august-septembrie 2021

Rezultate finale după contestații 

Anunt vizualizare lucrari BAC - Cerere de vizualizare

Centre zonale de evaluare - Bacalaureat - iunie-iulie 2021

Centre de examen - Bacalaureat - iunie-iulie 2021

Teste antrenament BAC

Setul 5 (22.03.2021): https://colaborare.rocnee.eu/files/testeantrenament/2021/22022021/bac/

 
Subiecte simulare Bacalaureat Limba română

Teste de antrenament - Bacalaureat

OME 3237/05.02.2021 - privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2020-2021

Procedura simulare EN BAC

Procedura egalizare a șanselor 2021

Ordin 5.453/2020 - organizarea și desfasurarea examenului de bacalaureat 2021

Calendar bacalaureat 2021 - anexa ordin 5.453/2020

Anexa 2 la Metodologia de organizare și desfășurare a bacalaureatului din 2011

OME 3449/2021 simulare_EN+BAC

OMEC 6063/2020


BACALAUREAT 2020

Cerere vizualizare lucrare BAC

Anunț - în atenția candidaților care au susținut examenul de Bacalaureat 

Procedură - cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de bacalaureat național 2020, sesiunea iunie-iulie

Anexa 2 - cereri de înscriere

Precizări privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2019-2020

OMEC 4307/21.05.2020 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020

OMEC 4115/10.04.2020 - privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020

Anexa 2 la OMEC 4115

BACALAUREAT 2019

Rezultate finale după contestații 

OMEN 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2019

Procedura cu privire la documentele de înscriere

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor nr.26651/2019

Lista disciplinelor la care se susține examenul de bacalaureat

Rezultate Simulare BAC 2019

Rezultate simulare clasa a XI-a - proba Ea

Rezultate simulare clasa a XI-a - proba Ec

Rezultate simulare clasa a XI-a -medii

Rezultate simulare clasa a XII-a - proba Ea

Rezultate simulare clasa a XII-a - proba Ec

Rezultate simulare clasa a XII-a - proba Ed

Rezultate simulare clasa a XII-a -medii

Rezultate simulare BAC 2019 la nivel județean

Rezultate Simulare BAC 2018

Rezultate simulare BAC 2018 la nivel județean

Rezultate statistice bacalaureat 2017 - după contestații

Promovabilitate la nivel de țară - pe județepe procent

Rezultate comparative 2008-2017

Rezultate statistice pe unități și procent și comparativ cu rezultatele inițiale

Rezultate statistice seria curentă și comparativ cu rezultatele inițiale

Rezultate statistice seria precedentă și comparativ cu rezultatele inițiale

Rezultate statistice bacalaureat 2017

Promovabilitate la nivel de țară - pe județe, pe procent

Rezultate comparative 2008-2017

Rezultate statistice pe unități și procent

Rezultate statistice seria curentă

Rezultate statistice seria precedentă

Rezultate simulare 2017

Rezultate simulare clasa a XII-a comparativ cu 2016 și 2015, comparativ tip probă

Rezultate simulare clasa a XII-a pe unități și medii și pe medii comparativ cu 2016

Rezultate simulare clasa a XII-a limba Română limba Română, unități și procente

Rezultate simulare clasa a XII-a Matematică/Istorie proba E)c), procent, proba E)d)

Rezultate simulare clasa a XI-a comparativ cu 2016 și 2015comparativ tip probă

Rezultate simulare clasa a XI-a pe unități și medii și pe medii comparativ cu 2016

Rezultate simulare clasa a XI-a limba Română limba Românăunități și procente

Rezultate simulare clasa a XI-a Matematică/Istorie proba E)c)procent

Rezultate simulare 2016

Rezultate simulare clasa a XI-a situație pe unități școlare și tranșe de medii

Rezultate simulare clasa a XII-a situație pe unități școlare și tranșe de medii

Rezultate simulare clasa a XI-a si a-XII-a situație pe tranșe de medii

Rezultate simulare clasa a XI-a si a-XII-a situație pe tranșe de medii și probe

Rezultate simulare clasa a XII-a proba E)c) situație pe unități școlare și tranșe de medii

Rezultate simulare clasa a XII-a proba E)d) situație pe unități școlare și tranșe de medii