Managementul resurselor umane

Inspectori şcolari:

Prof. Vasilescu Irina

E-mail: mobilitate[at]isjialomita.ro

Prof. Stancu Mariana

E-mail: mobilitate[at]isjialomita.ro

Tel/Fax: 0243/236633


Mobilitatea personalului didactic

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Mobilitate 2021-2022

Mobilitatea personalului didactic 2021–2022

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Date candidati concurs titularizare 2021
Anunt mobilitate - verificarea datelor de inscriere
Situatia dosarelor de inscriere respinse
Precizari concurs national
Fisa inscriere concurs
Discipline de cultura generala
Discipline tehnice
 
Anunt depunere dosare
Declaratie incompatibilitate
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2021
Extras calendar titularizare
Extras metodologie titularizare
 

Lista punctajelor finale ale cadrelor didactice care au depus dosar pentru detasare
Anunt depunere dosare
Cerere tip continuitate min. 7 def
Cerere tip continuitate cf. art 87

Cerere tip min nota 7 2015-2020Cerere tip min nota 5 2018-2020

Calendar prelungirea duratei CIM
Calendar repartizari perioada determinata

Fisa evaluare personal didactic de predare

Model cerere detasare - concurs specific
Calendar detasare la cerere - extras
Detasarea in interesul invatamantului - precizari
Model acord detasare in interesul invatamantului
Model solicitare detasare in interesul invatamantului

Lista cadrelor didactice care indeplinesc conditiile de modificare CIM
Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2021

Precizari - pretransfer la cerere - 2021
Punctajele cadrelor didactice care au solicitat pretransfer (dupa contestatii)
Lista cadrelor didactice titulare in județul Ialomița care au fost luate în evidență pentru etapa de pretransfer
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris
Fișa de evaluare personal didactic predare
Cerere de pretransfer
Cerere luare in evidenta pretransfer

Punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate
Lista cadre restrangere activitate
Adresa restrangere
Cerere de transfer

Tabel nominal cu cadrele didactice titular care au depus cerere de completare a normei didactice de predare la nivel județean pentru anul școlar 2021-2022

Fisa evaluare
Cerere completare
Extras Metodologie completare norma
Extras Calendar completare norma

Lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare pentru anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care isi completeaza norma didactica in anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care nu au primit completare de norma in anul scolar 2021-2022

Lista cadrelor didactice angajate pe durata viabilitatii postului care isi intregesc norma didactica incepand cu anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care isi intregesc norma didactica in anul scolar 2021-2022

Lista cuprinzand personalul didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular si se reincadreaza in functia de personal didactic, iin anul scolar 2021 - 2022
Lista finala cadre didactice titulare care se mentin in activitate ca titulari, la cerere, in functiea didactica, peste varsta de pensionare in anul scolar 2021 - 2022

PO privind organizarea ședințelor de repartizare a personalului didactic în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO privind depunerea cererilor și a documentelor prevăzute de acestea, în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO (extras) privind obținerea acordului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, specializarea învățător-educatoare

Calendarul (actualizat) mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022
OMEN 4165 din 2018 privind intocmire proiectului planului de incadrare
OMEN 5350 din 2018 de modificare a OMEN 4165

Mobilitate 2020-2021

Mobilitatea personalului didactic 2020–2021

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Calendar ocupare plata cu ora
Cerere incadrare plata cu ora 

Grafic sedinte repartizare 

Calendar concurs judeteanCerere concurs 

Cerere repartizare in alt judet
Informare participare in alt judet
Rezultate concurs titularizare
Anunt contestatii
Model contestatie
 
Anunt concurs titularizare 2020
Date candidati concurs titularizare final
Anunț verificare date candidați
Date candidati concurs titularizare
Punctaje detasare la cerere
Fisa de inscriere concurs titularizare
Anunț centru de concurs
Anunț avize și atestate concurs titularizare
Anunț depunere dosare titularizare
Coperta dosar titularizare
Disciplina de concurs invatatori/educatori
Calculul mediei de departajare
 
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2020
Extras calendar titularizare
Extras metodologie titularizare

Anunț depunere dosare continuitate, detașare la cerere, repartizări - Declarație
Extras metodologie continuitate
Acord detasare in interesul invatamantului
Calendar continuitate art. 61
Calendar continuitate art. 85
Calendar detasare in interesul invatatamantului
Calendar detasare la cerere
Calendar repartizari medii ani anteriori
Cerere continuitate
Cerere detasare la cerere
Cerere repartizare medii anii anteriori 2016_2015_2014
Cerere repartizare medii din anii anteriori 2017_2018_2019

Anunț ședință publică de repartizare
Programarea - cadrelor didactice care au depus solicitare de pretransfer la cerere
Punctajele - cadrelor didactice care au depus solicitare de pretransfer la cerere
Lista cadrelor didactice titulare care au depus solicitare de luare în evidență pentru pretransfer în alt județ
Calendar pretransfer
Metodologie (extras) pretransfer
Cerere de pretransfer la cerere intre unitati de invatamant
Cerere luare in evidenta pretransfer

Lista cadrelor didactice care indeplinesc conditiile pentru modificarea contractului individual de munca pe perioada determinata pe durata viabilitatea postului, sesiunea 2020
Extras metodologie modificarea contractului determinata/viabilitatea postului

Punctajele cadrelelor didactice aflate în restrângere de activitate pentru anul școlar 2020-2021
Lista cadrelelor didactice aflate în restrângere de activitate pentru anul școlar 2020-2021
Cerere transfer/pretransfer/modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului pentru inspectoratul scolar
Cerere transfer/pretransfer/modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului pentru unitatea scolara
Extras calendar restrangere activitate
Extras metodologie transfer/restrangere de activitate

Extras - Metodologie - Completarea normei didactice la nivelul IȘJ
Extras - Calendar - Completarea normei didactice la nivelul IȘJ
Cerere pentru completarea normei didactice
 

Rezultate inspecții la clasă

Lista cadrelor didactice titulare care isi intregesc norma didactica in anul scolar 2020 - 2021
Lista finala cadre didactice titulare care se mentin in activitate pentru anul scolar 2020 - 2021
ExtrasMetodologie - menținerea în activitate a titularilor
Extras - Calendar - menținerea în activitate a titularilor
Cerere de menținere în activitate

PO privind organizarea ședințelor de repartizare a personalului didactic în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO privind depunerea cererilor și a documentelor prevăzute de acestea, în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO (extras) privind obținerea acordului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la Liceul Pedagogic ”matei Basarab” Slobozia, specializarea învățător-educatoare

Calendarul (actualizat) mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021
OMEN 4165 din 2018 privind intocmire proiectului planului de incadrare
OMEN 5350 din 2018 de modificare a OMEN 4165

Comunicate concursuri

Comunicate concursuri posturi

COMUNICATE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS
 
2020-2021
 
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Țăndărei
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Țăndărei
Comunicat concurs Școla Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia
 

Sedinte publice

Sedinte publice

Anunț - ședință publică 20.05.2019

Anunț - ședință publică 01.10.2018

Anunț - ședință publică 25.09.2018

Anunț - ședință publică 21.09.2018

Anunț - ședință publică 14.09.2018

Anunț - ședință publică 11.09.2018

Anunț - ședințe publice 28.08.2018

Anunț - ședințe publice 20.08.2018

Posturi vacantate pe parcursul anului

Posturi vacantate pe parcursul anului

Anunt vacantare ore/post Școala Gimnazială "Roman Ialomiteanul" Axintele

Anunt vacantare ore/post Școala Gimnazială "Arhanghelii Mihail si Gavriil" Munteni-Buzau

Anunt vacantare ore/post Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Fetești

Anunt vacantare ore/post Școala Gimnazială "Sf. Andrei" Slobozia

Anunt vacantare ore/post Școala Gimnazială "Arhanghelii Mihail si Gavriil" Munteni-Buzau

Anunt vacantare ore/post Școala Gimnazială "Ion Heliade Rădulescu" Urziceni

Anunt vacantare ore/post Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia

Lista posturilor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2019-2020