Admitere 2017

Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat

pentru anul școlar 2017-2018

 

Situația repartizării elevilor în învățământul liceal și profesional, pentru anul școlar 2017-2018

Lista candidaților la admiterea în clasa a IX-a învățământ liceal seral/cu frecvență redusă

   Liceul Tehnologic Industrie Alimentară Fetești

   Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Slobozia

   Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Slobozia Penitenciar

   Liceul Tehnologic Urziceni


Repartizarea pentru admiterea în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență redusă

Rezultatele repartizării computerizate pentru anul scolar 2017-2018

Rezutatele pentru județul Ialomița le veți găsi aici:http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=25
 
 
Rezultate admitere categorii specifice pentru anul scolar 2017-2018:
 
 

Înscrierea candidaților în învăţământul seral sau frecvenţă redusă

Ierarhia la nivelul județului Ialomița pe zone, medii și alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2017 medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2017

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2017 alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2017 Slobozia

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2017 Fetești

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2017 Urziceni

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2017 Țăndărei

Învățământul liceal și profesional de stat - locuri rezervate - elevi romi

Calendar admitere

Învățământul liceal de stat

OMENCS 5077/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

Anexa nr. 1 la OMENCS nr. 5077/ 31.08.2016 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat

    Ordin pentru modificarea Anexei nr.1 la OMENCS nr.5077 din 2016

Anexa nr. 2 la OMECS nr. 5077/ 31.08.2016 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal

Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4432/ 29.08.2014 - Metodologia de organizare şi desfăşurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 4802/ 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

PLAN SCOLARIZARE Oferta educațională pentru Admiterea în învățământul liceal de stat 2017-2018

PLAN SCOLARIZARE Oferta educațională pentru candidații rromi la Admiterea în învățământul liceal de stat 2017-2018

Model fișă de admitere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Învățământul profesional de stat

OMENCS nr. 5069/ 31.08.2016 - Metodologia de organizare şi desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Anexa la OMECS nr. 5069/ 31.08.2016 - Calendarul admiterii în învățământului profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

Model fișă de admitere pentru înscriere în învățământul profesional de stat

PLAN SCOLARIZARE Oferta educațională pentru Admiterea în învățământul profesional de stat 2017-2018

PLAN SCOLARIZARE Oferta educațională pentru candidații rromi și moldoveni la Admiterea în învățământul profesional de stat 2017-2018

Broșura - ADMITEREA în învățământul liceal de stat și ADMITEREA în învățământul profesional de stat, anul școlar 2017-2018 


Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

pentru anul școlar 2016-2017

 

Plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat, anul școlar 2017-2018

Tabel nominal cu elevii repartizați în etapa a III-a de admitere în învățământul liceal și profesional de stat, în anul școlar 2016-2017

Lista locurilor libere pentru învățământul profesional

Lista locurilor libere după etapa a 2-a și repartizarea candidaților cu situatii speciale 

 
Rezultatele repartizării computerizate prima etapă 2016
Rezutatele pentru județul Ialomița le veți găsi aici: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=25
Rezultatele pe țară le veți găsi aici: http://admitere.edu.ro/IndexHarta.aspx
 
Centralizatoare Locuri libere/Prima medie/Ultima medie admitere 2016 - Centralizator1, Centralizator2

Precizări admitere seral și frecvență redusă

Cerere înscriere seral și frecvență redusă

Ierarhia la nivelul județului Ialomița pe zone, medii și alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Fetești alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Fetești medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Slobozia alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Slobozia medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Țăndărei alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Țăndărei medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Urziceni alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2016 Urziceni medii

Numar de absolventi pe transe de medii 2016


Învățământul liceal de stat

OMECS 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017

Anexa nr. 1 la OMECS nr. 5082/ 31.08.2015 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat

Anexa nr. 2 la OMECS nr. 5082/ 31.08.2015 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal

Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4432/ 29.08.2014 - Metodologia de organizare şi desfăşurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 4802/ 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

Model fișă de admitere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3136/ 20.02.2014 - Metodologia de organizare şi funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3136/ 20.02.2014 - Metodologia de organizare şi desășurare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani

Anexa nr. 3 la OMECS nr. 5082/ 31.08.2015 - Calendarul admiterii în învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

Model fișă de admitere pentru înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Broșura - ADMITEREA în învățământul liceal de stat și ADMITEREA în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, anul școlar 2016-2017


Lista candidaților admisi pentru învăţământul seral sau frecvenţă redusă

Repartizarea candidaților pentru învăţământul seral sau frecvenţă redusă

Înscrierea candidaților în învăţământul seral sau frecvenţă redusă