Mobilitatea personalului didactic 2012-2013OCUPAREA POSTURILOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2012 - 2013 
NOTĂ: Posturile vor putea fi ocupate conform art.2 alin.(1) din O.M.E.C.T.S. nr.5624/ 2012, de către cadrele didactice calificate care îndeplinesc condiţiile de ocupare conform METODOLOGIE CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.5560/ 2011, sau ÎN URMA CONCURSURILOR CE VOR AVEA LOC ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE, ÎN PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE.
 

  

FIŞĂ DE EVALUARE pentru sesiunea de transfer pentru restrângere, PRETRANSFER, COMPLETARE A NORMEI, DETAŞARE LA CERERE aprobată în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Ialomiţa în data de 30.01.2012

 


 

REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIN 02 AUGUST 2012

Rezultate FETESTI

Rezultate SLOBOZIA

Rezultate TANDAREI

Rezultate URZICENI


 

MODEL - CADRU AL STRUCTURII PROBEI SCRISE DIN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIN 02.08.2012  

 


MODELE SUBIECTE TITULARIZARE 2012 

 


 

 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

OMECTS 4472/14.06.2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

Calendarul mobilităţii (modificat conform OMECTS 4472/14.06.2012) 

MODELE CERERI CONFORM OMECTS 4472/ 14.06.2012 

Cerere pentru obţinerea acordului şcolii (se depune în unitatea şcolară unde se doreşte pretransferul)

- CERERE pt obtinere acord SCOALA .pdf

 Cerere pretransfer (se depune la IŞJ)

- CERERE PRETRANSF pt ISJ .pdf

 Cerere pretransfer prin schimb de posturi (se depune la IŞJ)

- CERERE PRETRANSF SCHIMB POSTURI pt ISJ .pdf

 Acord detaşare în interesul învăţământului (se depune la IŞJ)

- ACORD DETASARE INT INVAT .pdf

 Cerere detaşare la cerere prin concurs specific (se depune la IŞJ)

- CERERE DETASARE CERERE SPECIFIC .pdf

 Cerere pentru completarea normei didactice

Model_cerere_de_completare_a_normei_didactice.pdf

 

Modele cereri:

Cerere de transfer pentru restrangere de activitate in sesiunea 2012

Model cerere modificare contract de muncă în contract pe perioadă nedeterminată, cf. art 253 din Legea 1/ 2011

Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Cerere suplinire în baza notei din iulie 2011 sau iulie 2010

Fişa de înscriere concurs 2012/ suplinire nota 2011 sau 2010

 

PROGRAME VALABILE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR 2012 

 

Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 - CENTRE CONCURS

Unităţi şcolare asociate la centrul de concurs nr.1

Lista posturilor din centrul de concurs nr.1

 Unităţi şcolare asociate la centrul de concurs nr.2

Lista posturilor din centrul de concurs nr.2

 Unităţi şcolare asociate la centrul de concurs nr.3

Lista posturilor din centrul de concurs nr.3

 Unităţi şcolare asociate la centrul de concurs nr.4

Lista posturilor din centrul de concurs nr.4


Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013

Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate începând cu 01 septembrie 2012

Fişa de evaluare a cadrelor didactice pentru sesiunea de transfer pentru restrângere 2012 (detalierea punctajului de la criteriul IV din anexa nr.2 din O.M.E.C.T.S. 5560/ 2011)

 


Lista posturilor din jud. Ialomiţa publicată in aplicaţia TITULARIZARE 2012 o puteţi găsi la adresa de mai jos:

http://titularizare2012.cloudapp.net/Titularizare/RapoarteJ.aspx?jud=25