MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2014 – 2015

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015
 
Anexa 2 modificata cf. OMEN 3080, la metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015
 
O.M.E.N. nr.3275/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic
 
O.M.E.N. nr.3080/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic
 
O.M.E.N. nr.5451/2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015