PROGRAM NAȚIONAL "MASĂ SĂNĂTOASĂ"

Ordinul ME nr. 3840 din 2024 - Listă unități incluse în Programul Masă Sănătoasă - actualizat

Ordinul ME nr. 3840 din 2024 - Listă unități incluse în Programul Masă Sănătoasă

HG 24/11.01.2024 privind instituirea Programului național "Masa sănătoasă"

OME 3070/15.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru includerea unitatilor de invatamant in Programului național "Masa sănătoasă" (PNMS) pentru anul 2024

PO - privind stabilirea punctajului acordat fiecarui criteriu/subcriteriu pentru selectarea unitatilor de invatamant in Programului național "Masa sănătoasă" (PNMS) pentru anul 2024