ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Extras procedură obținere aviz posturi - Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia
 

 
 
 
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2020

Extras calendar titularizare
Extras metodologie titularizare

 

Cerere transfer/pretransfer/modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului pentru inspectoratul scolar
Cerere transfer/pretransfer/modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului pentru unitatea scolara
Extras calendar pretransfer
Extras pretransfer titulari si modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului si care au norma incompleta
Model acord de principiu pretransfer director
Model instiintare transfer/restrangere/pretransfer consimtit
Model raport comisie mobilitate pretransfer
 

Extras calendar modificarea contractului determinata/viabilitatea postului
Extras metodologie modificarea contractului determinata/viabilitatea postului

Lista cadrelelor didactice aflate în restrângere de activitate pentru anul școlar 2020-2021
Cerere transfer/pretransfer/modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului pentru inspectoratul scolar
Cerere transfer/pretransfer/modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului pentru unitatea scolara
Extras calendar restrangere activitate
Extras metodologie transfer/restrangere de activitate

Extras - Metodologie - Completarea normei didactice la nivelul IȘJ
Extras - Calendar - Completarea normei didactice la nivelul IȘJ
Cerere pentru completarea normei didactice
 

Rezultate inspecții la clasă

Lista cadrelor didactice titulare care isi intregesc norma didactica in anul scolar 2020 - 2021
Lista finala cadre didactice titulare care se mentin in activitate pentru anul scolar 2020 - 2021
ExtrasMetodologie - menținerea în activitate a titularilor
Extras - Calendar - menținerea în activitate a titularilor
Cerere de menținere în activitate

Cerere incadrare in sistemul PLATA CU ORA
Acord de detasare in interesul invatamantului
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2016
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2013, 2014, 2015
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2017, 2018
Cerere de detasare la cerere prin concurs specific
Cerere de înscriere la concursul județean de ocupare a posturilor la nivel I.Ș.J. sesiunea 2019
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2019
Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
Cerere pentru obținerea acordului pentru soluționarea restrângerii de activitate
Solicitare adeverință luare în evidență candidați care se pretransferă în alt județ
Cerere tip repartizare în baza articolului 253
Cerere de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2019-2020
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere de menținere în activitate
Cerere pentru completarea normei didactice
Cerere pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021
OMEN 4165 din 2018 privind intocmire proiectului planului de incadrare
OMEN 5350 din 2018 de modificare a OMEN 4165