Anunț - detașări locuri vacante directori/directori adjuncți 2019

Numiri prin detașare în interesul învățământului în funcțiile de director/director adjunct - 2019

Lista posturilor vacante de director/director adjunct

Procedura privind numirea prin detașare în funcțiile de director și director adjunct

Anexa 1