Anunț - procedura numire directori

Procedura operațională de selecție a candidaților privind numirea, prin detașare, a directorilor și directorilor adjuncți