Concurs directori/directori adjuncți

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița, conform OMENCS nr.3969/2017
 
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probelor de concurs: b) analiza CV-ului și c) interviul