Admitere 2015

Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

Învățământul liceal de stat

OMECS 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017

Anexa nr. 1 la OMECS nr. 5082/ 31.08.2015 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat

Anexa nr. 2 la OMECS nr. 5082/ 31.08.2015 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal

Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4432/ 29.08.2014 - Metodologia de organizare şi desfăşurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 4802/ 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

Model fișă de admitere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3136/ 20.02.2014 - Metodologia de organizare şi funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani

Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3136/ 20.02.2014 - Metodologia de organizare şi desășurare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani

Anexa nr. 3 la OMECS nr. 5082/ 31.08.2015 - Calendarul admiterii în învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

Model fișă de admitere pentru înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Broșura - ADMITEREA în învățământul liceal de stat și ADMITEREA în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, anul școlar 2016-2017Lista candidaților admisi pentru învăţământul seral sau frecvenţă redusă

Repartizarea candidaților pentru învăţământul seral sau frecvenţă redusă

Înscrierea candidaților în învăţământul seral sau frecvenţă redusă


Ierarhia la nivelul județului Ialomița pe zone, medii și alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Fetești alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Fetești medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Slobozia alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Slobozia medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Țăndărei alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Țăndărei medii

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Urziceni alfabetic

Ierarhia la nivelul județului Ialomița 2015 Urziceni medii


Brosura admitere 2015

Fisa admitere

Fisa admitere - aptitudini

Fisa admitere - profesional

Plan scolarizare LICEU 2015-2016

Plan scolarizare PROFESIONAL 2015-2016 

 OMECS 3876/08.04.2015 pentru modificarea OMEN 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal si profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Anexa nr. 1 la ordinul MECS nr. 3876/ 08.04.2015, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2015-2016

Anexa nr. 2 la ordinul MECS nr. 3876/ 08.04.2015, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2015-2016