MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2013 – 2014

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 
 
 
 
O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013

 


Cerere de încadrare în anul şcolar 2013-2014 în sistemul PLATA CU ORA --> pdf sau doc (sau mai jos la sectiunea MODELE DE CERERI 2013)

Organizarea şi desfăşurarea etapelor de repartizare pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din perioada 26-29 august 2013 --> AICI


REZULTATE DETAŞARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC - 21.08.2013 --> AICI

PROGRAMAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE --> AICI

REZULTATE PROBE PRACTICE 21.08.2013 --> AICI


Precizari importante valabile pentru etapele de mobilitate din perioada august-septembrie 2013 --> AICI
  

Lista posturilor repartizate in data de 9.08.2013 --> AICI
Lista candidatilor repartizati in data de 9.08.2013 --> AICI
Lista posturilor repartizate in data de 14.08.2013 --> AICI
Lista candidatilor repartizati in data de 14.08.2013 --> AICI
Lista posturilor neocupate nerepartizate in sedintele publice din perioada 9-14.08.2013 --> AICI
Lista candidatilor nerepartizati --> AICI
 

 
 

 
 


 
 1. Cerere-tip pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 --> pdf sau doc
 2. Cerere-tip de angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul din 2011, respectiv 2012 --> pdf sau doc
 3. Cerere-tip de detasare la cerere prin continuitate --> pdf sau doc

REZULTATELE LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2013, DUPĂ CONTESTAŢII --> AICI

 
 

 
REZULTATELE LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2013 --> AICI
 

 
LISTELE CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2013 REPARTIZAŢI ÎN VEDEREA SUSŢINERII PROBEI PRACTICE/ INSPECŢIEI SPECIALE LA CLASĂ SUNT PUBLICATE PE SITE-UL CENTRULUI DE CONCURS COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA LA ADRESA: http://cnmvslobozia.ro/
 
CENTRUL DE CONCURS SE ORGANIZEAZĂ LA COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA, UNDE SUNT ASOCIATE TEMPORAR TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢ. PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂŞURA LA CENTRUL DE CONCURS, ÎN DATA DE 30 IULIE 2013, IAR PROBELE PRACTICE ÎN PROFILUL POSTULUI/ INSPECŢIILE SPECIALE LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI SE VOR DESFĂŞURA ÎN PERIOADA 27 MAI - 28 IUNIE 2013 ÎN UNITĂŢILE DIN LISTA URMĂTOARE --> AICI
 
COMPLETARE LISTA UNITĂŢILOR  --> AICI

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR --> AICI

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014  (afişată la 07.05.2013) --> AICI


LISTA POSTURILOR OCUPATE PÂNĂ LA DATA DE 30 APRILIE 2013

LISTA POSTURILOR OCUPATE CA URMARE A RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE --> AICI

LISTA POSTURILOR OCUPATE ÎN URMA PRETRANSFERULUI --> AICI

LISTA POSTURILOR OCUPATE ÎN URMA MENŢINERII ÎN ACTIVITATE CA TITULAR --> AICI

LISTA POSTURILOR OCUPATE ÎN URMA RECUNOAŞTERII CALITĂŢII DE TITULAR --> AICI

LISTA POSTURILOR OCUPATE ÎN URMA aplicării art.253 din LEGEA 1/ 2011 --> AICI


Adresa M.E.N. nr.42485 din 23-04-2013 privind ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR --> AICI

În atenţia absolvenţilor promoţia 2011 care doresc să participe la Concursul de ocupare a posturilor
Adresa M.E.N. 8315 F/ 19.04.2013 --> AICI

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR (afişată la 29.03.2013) -->AICI


O.M.E.C.T.S. nr.6239/2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 -->AICI

O.M.E.N. nr.3104/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 --> AICI

O.M.E.N. nr.3271/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 --> AICI

CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC (conform OMEN 3104/ 2013)

Calendarul mobilităţii OMEN 3104

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

Anexa 2

FIŞĂ DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC --> AICI

Detalierea punctajului pentru activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative (punctul IV din anexa nr.2 la O.M.E.C.T.S. nr.6239/ 2012)


MODELE DE CERERI 2013

 1. Cerere pentru completarea normei didactice
 2. Cerere pentru obţinerea acordului şcolii (se depune în unitatea şcolară unde se doreşte transferul consimţit/ pretransferul consimţit între unităţi şcolare)
 3. Cerere transfer consimţit/ pretransfer consimţit între unităţi şcolare (se depune la IŞJ)
  Cerere pretransfer consimţit între unităţi şcolare, prin schimb de posturi (se depune la IŞJ) 
 4. Cerere pentru încadrarea ca titular conform Art.253 din Legea 1/ 2011 (se depune în unitatea şcolară)
 5. Cerere înscriere concurs de ocupare a posturilor
  Fise evaluare inspectie speciala concurs 2013
 6. Acord de detaşare în interesul învăţământului
 7. Cerere pentru detaşare la cerere prin concurs specific (pe bază de punctaj)
 8. Cerere privind recunoaşterea calităţii de titular
  Declaraţie pe propria răspundere
 9. Cerere-tip pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014
 10. Cerere-tip de angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul din 2011, respectiv 2012
 11. Cerere-tip de detasare la cerere prin continuitate
 12. Cerere de încadrare în anul şcolar 2013-2014 în sistemul PLATA CU ORA

 Anexe cuprinzând cerinţele pentru probele practice specifice anumitor posturi didactice specializate

Anexa practica MUZICA

Anexa practica INFORMATICA

Anexa practica PALATE

Anexa practica INSTR. PRACTICA

Anexa practica CLUB SPORTIV

Anexa practica ARTE PLASTICE


C E N T R A L I Z A T O R PRIVIND DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2013

0_Centralizator 2013_cultura_generala.pdf Ordinul MEN nr. 3128 din 2013 (Centralizator).pdf
35K Descărcaţi
0_Centralizator 2013_cultura_generala.pdf 0_Centralizator 2013 cultura generala.pdf
3099K Descărcaţi  
1_Centralizator 2013 cultura generala1.pdf 1_Centralizator 2013 cultura generala1.pdf
2638K Descărcaţi  
2_Centralizator 2013 cultura generala2.pdf 2_Centralizator 2013 cultura generala2.pdf
2129K Descărcaţi  
3_Centralizator 2013 cultura generala3.pdf 3_Centralizator 2013 cultura generala3.pdf
2740K Descărcaţi  
4_Centralizator 2013 cultura generala4.pdf 4_Centralizator 2013 cultura generala4.pdf
1461K Descărcaţi  
5_Centralizator 2013 invatamant special.pdf 5_Centralizator 2013 invatamant special.pdf
668K Descărcaţi  
6_Centralizator 2013 discipline tehnologice.pdf 6_Centralizator 2013 discipline tehnologice.pdf
4384K Descărcaţi  
7_Centralizator 2013 instuire practica.pdf 7_Centralizator 2013 instuire practica.pdf
5013K Descărcaţi  
8_Centralizator 2013 palate si cluburi.pdf 8_Centralizator 2013 palate si cluburi.pdf
3328K Descărcaţi  
9_Centralizator 2013 palate si cluburi2.pdf 9_Centralizator 2013 palate si cluburi2.pdf
3378K Descărcaţi  

PROGRAMAREA REPARTIZĂRII SPECIALITĂŢILOR ÎN ŞEDINŢA PUBLICĂ DE PRETRANSFER DIN 12 APRILIE 2013 --> AICI

PROGRAMARE PROBE PRACTICE PRETRANSFER --> AICI

TABEL NOMINAL cu punctajul realizat de cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate - SESIUNEA MARTIE 2013 --> AICI 

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PENTRU ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE -->AICI

LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE CARE SUNT ÎN SITUAŢIA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE -->AICI