Anunț - concurs posturi vacante

Precizări proba scrisă pentru concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, ce va avea loc în data 06.09.2017, la Centrul de concurs nr.1 - Școala Gimnazială ”Sf. Andrei” Slobozia