Anunț - repartizare învățământ FR 2017-2018

Repartizarea pentru admiterea în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență redusă