Anunț - validare fișe înscriere

Validarea fișelor de înscriere pentru absolvenții promoției 2017/absolvenții 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se vor efectua la IȘJ, etaj 1, birou MRU, în perioada 06-10.07.2017 după următorul program:

Joi, 06.07.2017 orele 08.00 - 16.00

Vineri, 07.07.2017 orele 08.00 - 10.00

Luni, 10.07.2017 orele 09.00 - 12.00