Anunț

Contestațiile privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățăvânt, pentru personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit se vor depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, etaj 1, biroul Managementul Resursei Umane, în perioada 12-13.04.2017.