Anunț -probă practică Pictură/Desen

Proba practică, în vederea ocupării unei catedre de disciplina Pictură/Desen, din etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, va avea loc în data de 05.04.2017, ora 17:00, la Palatul Copiilor Slobozia.