Anunț -probă practică TIC

Proba practică, în vederea ocupării unei catedre de disciplina Informatică și Tehnologia Informației și Comunicațiilor, din etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, va avea loc în data de 05.04.2017, ora 14:00, la Liceul Tehnologic ”Al.I.Cuza” Slobozia.