ANUNŢ - selecția cadrelor didactice pentru corpul profesorilor metodiști

Adresa MENCȘ 42550/21.09.2016 privind selecția cadrelor didactice care doresc să facă parte din corpul profesorilor metodiști