ANUNŢ - Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2015

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

- 3 SEPTEMBRIE - PERSONAL NECALIFICAT
- 4 SEPTEMBRIE - PERSONAL CALIFlCAT
CENTRUL DE CONCURS NR. 1
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC "AL. I. CUZA" SLOBOZIA

Anunţ