Anunţ! Şedinţa publică

   Ședinta publică pentru soluționarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 și art. 85 din Metodologie și repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2014 și/sau sesiunea 2013, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare (conform art. 90 din Metodologie) va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, etaj IV., miercuri, 26 august 2015.

Anunţ! Şedinţa publică