ANUNŢ - Lista candidatilor admisi la concurs

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar