ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

1. Post educatoare la Școala Gimnazială Bucu ocupat
2. Post profesor în centre și cabinet de asistență psihopedagogică - CJRAE ocupat
3. Post vacant educator GPP Tandarei incepand cu 01.10.2015 ocupat
4. Post vacant educatoare la Școala Gimnazială Săveni
5. Post vacant Palatul Copiilor Sobozia - 1 post - Arta decorativa

Lista cadrelor didactice angajate pe perioada nedeterminata dupa concursul national pentru ocuparea posturilor didactice.
Adresa MECŞ - Situaţia absolvenţilor care au susţinut şi promovat examenul de licenţă, sesiunile iulie 2011 şi februarie 2012, la Universitatea Spiru Haret Bucureşti

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016
 
Ordin privind modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMEN 4895/2014
 
Ordin privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin şah" în învăţământul preuniversitar
 
Anexa 2 - Punctaje pentru etapele de mobilitate