Educație timpurie incluzivă și de calitate

Urmare  a aprobării Actului Adițional nr. 6  și în conformitate cu Cererea de Finanțare, prin proiectul ETIC ID 128215 – ”Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” va fi demarată Campania de conștientizare la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

Campania face parte integrantă din Activitatea A.2.1 – Informare și Publicitate și urmează a fi lansată la nivel național, în cadrul acestui proiect. Aceasta are ca scop informarea opiniei publice cu privire la importanța educației timpurii și a rolului acesteia în conturarea unui parcurs de succes pentru individ. Campania va avea două categorii de public țintă:  public țintă primar (opinia publică, implicit părinții copiilor antepreșcolari și preșcolari) și public țintă secundar (Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează copii cu vârste corespunzătoare educației timpurii - de la naștere la 6 ani și, respectiv, familiile copiilor care frecventează unitățile de educație timpurie).

https://etic.tf/