Anunt - apel selectie grup tinta CRED

  • APEL SELECȚIE GRUP ȚINTĂ - pentru perioada de formare ianuarie-martie 2022
Ref.: Selecţie cadre didactice din învățământul gimnazial.

În perioada 03.12.2021 - 05.01.2022 se va organiza selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – formare nivel II, învățământ gimnazial.
Selecția cadrelor didactice se va realiza fie la nivelul unității de învățământ, prin completarea unui tabel validat de către conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin accesarea formularului de înscriere online https://forms.gle/wcY2jz2MsZtdXMzq8
Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial.
Condiții pentru înscriere:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel gimnazial;
b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;
c. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul gimnazial, care a detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
-       directori și directori adjuncți din unități de învățământ
-       membri ai Consiliului de Administrație,
-       inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate
-       personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației
d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial
Pot participa la formare și cadrele didactice care au mai puțin de 5 ani până la vârsta de pensionare.
IMPORTANT!
Grupul țintă pentru județul Ialomița va fi constituit din cadre didactice calificate din învățământul gimnazial, disciplinele:
►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie,►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie,  ►TIC,  ►Educație muzicală,  ►Educație plastică,  ►Științe sociale,  ►Tehnologii

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.
Pentru disciplinele de mai sus, seria va desfășura în perioada ianuarie-aprilie 2022 şi se va desfășura doar în format online.
Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.  Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Calendar si criterii selectie grup tinta