Anunț mobilitate - ședința repartizare

În atenția candidaților care au participat la concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante în învățământul preuniversitar din data de 21 iulie 2021

 

Ședința de repartizare a candidaților care au obținut minim nota 7 la proba scrisă din 21 iulie 2021 și optează pentru posturi titularizabile, se va desfășura în data de 4 august 2021 la Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia, după un grafic care va fi afișat în data de 3 august 2021, după publicarea rezultatelor finale.

Candidații care au susținut proba scrisă în alt județ, au optat pentru repartizare și în Ialomița și doresc post titularizabil în Ialomița, trebuie să se prezinte la ședința publică, în județul Ialomița, personal sau prin împuternicit.