Comunicat de presă - 05.07.2021- sinteza rezultatelor înregistrate înainte de contestații

05.07.2021

 

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 - sinteza rezultatelor înregistrate înainte de contestații

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.

Rezultatele au fost afișate atât pe http://bacalaureat.edu.ro/, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).

La nivelul județului Ialomița, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 58,92%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 62,54%, iar pentru promoțiile anterioare, 26,14%.

Au promovat 908 candidați, dintr-un total de 1541 de candidați prezenți (1388 de candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 153 de candidați prezenți din promoțiile anterioare).

Contestațiile au fost depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

PROF. MITREA STELUȚA IULIANA