Comunicat de presă - 30.06.2021- Informare privind desfășurarea ultimei probe din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

30 iunie 2021

 

Comunicat de presă

Informare privind desfășurarea ultimei probe din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

La ultima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Proba la alegere a profilului și a specializării), au fost prezenți 1473 de candidați din județul Ialomița (94,66% din totalul candidaților înscriși). Proba s-a desfășurat astăzi, 30 iunie, în 11 centre de examen. Nu au participat 83 de candidați.

Nu au fost înregistrate cazuri de candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

PROF. MITREA STELUȚA IULIANA