ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Rezultate finale calificati
Rezultate finale necalificati
Rezultate calificati
Rezultate necalificati
 
Programare interviu necalificati
Anunt contestatii
Model cerere contestatie
 
Lista posturilor vacante/rezervate la 08.09.2021 inscrisi la concursul/testarea la nivel judetean
Precizari concurs judetean
Cerere inscriere
Fisa inscriere
Declaratie incompatibilitate

Grafic sedinta repartizare 26.08.2021
Anexa 18 la Metodologie - ordinea ocuparii posturilor
Lista candidati cu proba in judetul Ialomita si note la concursul national intre 5 - 6,99
Lista candidati cu proba in alte judete cu solicitare de repartizare in jud. Ialomita si note la concursul national intre 5 - 6,99
Lista candidati care au solicitat repartizarea in baza notelor din anii 2020-2015
 
Calendar mobilitate august 2021
Model cerere luare in evidenta detasare
Lista unica de repartizare pe posturi titularizabile - candidati cu minimum 7 la proba scrisa
Fise concurs candidati din alte judete care au optat pentru repartizare si in judetul Ialomita
ANUNT sedinta repartizare
ANUNT CONTESTATIE TITULARIZARE
CERERE CONTESTARE NOTA
Rezultate concurs
Procedura - titularizare 2021
Anunt mobilitate - centru concurs
Lista disciplinelor arondate
Lista candidatilor inscrisi
Lista posturilor titularizabile
 
Date candidati concurs titularizare 2021
Anunt mobilitate - verificarea datelor de inscriere
Situatia dosarelor de inscriere respinse
Precizari concurs national
Fisa inscriere concurs
Discipline de cultura generala
Discipline tehnice
 
Anunt depunere dosare
Declaratie incompatibilitate
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2021
Extras calendar titularizare
Extras metodologie titularizare

Lista cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului
Lista punctajelor finale ale cadrelor didactice care au depus dosar pentru detasare
Anunt depunere dosare
Cerere tip continuitate min. 7 def
Cerere tip continuitate cf. art 87
Cerere tip min nota 7 2015-2020Cerere tip min nota 5 2018-2020
Calendar prelungirea duratei CIM
Calendar repartizari perioada determinata
Fisa evaluare personal didactic de predare
Model cerere detasare - concurs specific
Calendar detasare la cerere - extras
Detasarea in interesul invatamantului - precizari
Model acord detasare in interesul invatamantului
Model solicitare detasare in interesul invatamantului

Lista cadrelor didactice care indeplinesc conditiile de modificare CIM
Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2021

Precizari - pretransfer la cerere - 2021
Punctajele cadrelor didactice care au solicitat pretransfer (dupa contestatii)
Lista cadrelor didactice titulare in județul Ialomița care au fost luate în evidență pentru etapa de pretransfer
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris
Fișa de evaluare personal didactic predare
Cerere de pretransfer
Cerere luare in evidenta pretransfer

Punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate
Lista cadre restrangere activitate
Adresa restrangere
Cerere de transfer

Tabel nominal cu cadrele didactice titular care au depus cerere de completare a normei didactice de predare la nivel județean pentru anul școlar 2021-2022
Fisa evaluare
Cerere completare
Extras Metodologie completare norma
Extras Calendar completare norma

Lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare pentru anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care isi completeaza norma didactica in anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care nu au primit completare de norma in anul scolar 2021-2022

Lista cadrelor didactice angajate pe durata viabilitatii postului care isi intregesc norma didactica incepand cu anul scolar 2021-2022
Lista cadrelor didactice care isi intregesc norma didactica in anul scolar 2021-2022

Lista cuprinzand personalul didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular si se reincadreaza in functia de personal didactic, iin anul scolar 2021 - 2022
Lista finala cadre didactice titulare care se mentin in activitate ca titulari, la cerere, in functiea didactica, peste varsta de pensionare in anul scolar 2021 - 2022

PO privind organizarea ședințelor de repartizare a personalului didactic în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO privind depunerea cererilor și a documentelor prevăzute de acestea, în cadrul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2020-2021
PO (extras) privind obținerea acordului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, specializarea învățător-educatoare

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023
Calendarul (actualizat) mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022
OMEN 4165 din 2018 privind intocmire proiectului planului de incadrare
OMEN 5350 din 2018 de modificare a OMEN 4165