Anunț - examen definitivat 2019

Anunț - În atenția candidaților la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2019