Anunț formare cadre didactice - CRED

Proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi"­ CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Începând cu 2 septembrie 2019 se va desfășura activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, în toate locațiile acreditate la nivel de proiect, astfel încât până la 30 octombrie 2019 pentru această serie a cadrelor didactice să fie încheiat și procesul de evaluare finală.

Anunț formare cadre didactice din învățământul primar