Apel selecție cadre didactice - CRED

Proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi"­ CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii: 10.i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare.

Selecție cadre didactice din învățământul primar  - Anexa 1 , Anexa 2