Apel selecție formatori - CRED

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe al Educaţiei, cu Casele Corpului Didactic din judeţele Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Olt,Teleorman, Timiş şi din municipiul Bucureşti, respectiv cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Bihor şi Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti, implementează, în perioada 15.11.2017- 14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi"­ CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii: 10.i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare.

Apel selectie Nr.411 CRED în afara organigramei - Anexa 1 , Anexa 2

http://ccd.isjtr.ro/category/1-proiecte-resurse-umane

Corrigendum: http://ccd.isjtr.ro/corrigendum-la-apelul-de-selectie-formatori-din-data-de-09.05.2019-proiect-cred.html

Corrigendum 2: Modificare calendar depunere dosare