Definitivat, sesiunea 2019

Tabel nominal cadre didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiune 2019