Anunț - mobilitate - Rezultate contestații concurs ocupare posturi

Rezultatele la contestații la concursul la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar