Anunț - tabel nominal detașări directori

Tabel nominal privind numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de director și director adjunct