Anunț - titularizare 2018

Rezultate titularizare candidaților la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018

În atenția candidaților - Anunț contestatii