Anunț - mobilitate

Tabel nominal cuprinzând candidații ale căror dosare de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018, au fost respinse

Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018

Programarea candidaților pentru susținerea probelor practice din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018

Anunț - Centrul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, proba scrisă