Metodologia de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Şcolilor Europene

OMEN 347523.03.2018 privind aprobarea metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Şcolilor Europene

Anexele la Nota MEN 87-DGETIPG-23.03.2018