Mesajul transmis de ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului (20 noiembrie)

Dragi copii,
Astăzi este o zi importantă pentru noi toţi. Sărbătorim împreună Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a vă crea condițiile necesare unui învățământ de calitate, în școli prietenoase, echipate corespunzător, care să vă conducă pașii pe drumul formării intelectuale și profesionale. Ne preocupă, în același timp, și asigurarea serviciilor de asistență medicală, de combatere a oricăror forme de violență împotriva copilului, de consiliere și orientare profesională, pentru a vă facilita inserția pe piața muncii. Ca ministru, sunteți mereu în centrul preocupărilor mele și voi veghea, alături de cadrele didactice, ca drepturile voastre să fie respectate! Scopul meu principal a fost şi este acela de a centra învățarea pe elev și pe nevoile acestuia. Voi, copiii noștri, sunteţi cei mai importanţi!

Dragi părinți,
Copiii dumneavoastră sunt și elevii noștri. Îi înconjurăm cu aceeași dragoste și grijă. Țelul nostru comun este să facem tot ce ne stă în putere pentru a le oferi condiții pentru o dezvoltare normală şi de succes. Ca ministru, voi fi garantul realizării programului de guvernare prin care vom implementa proiecte care să asigure elevilor condiții optime de dezvoltare și formare umană și profesională încă de la o vârstă fragedă și pe tot parcursul educațional. De asemenea, voi depune toate diligențele în a asigura dreptul la educație a fiecărui copil, la egalitatea de șanse în educație, respectiv la un învățămant nediscriminatoriu. Ca dascăl și ca tată consider că familia este principalul partener educațional și este cea dintâi care poate asigura respectarea şi apărarea drepturilor copilului. O copilărie fericită şi lipsită de griji reprezintă prima şi cea mai importantă formă de protecţie pe care o putem oferi. Vă invit, dragi părinți, să fiți mereu alături de școală în demersul devenirii și al educației copiilor noștri!

Dragi profesori,
Vă mulțumesc pentru profesionalismul și dăruirea puse în slujba educației! Vă invit să aveți, în continuare, grijă de elevii voştri ca de copiii voştri. Ascultați-i și vorbiți cu ei, succesul lor în viață depinde și de dumneavoastră, iar rezultatele lor vă reflectă munca și priceperea ca dascăli. Valoarea muncii dumneavoastră trebuie recunoscută și, în planul Guvernului, un punct important este motivarea financiară corespunzătoare a tuturor cadrelor didactice pe care le considerăm motorul principal al creșterii calității actului educațional. Ne dorim profesori motivați și bine pregătiți.

La final, doresc să invoc cuvintele poetului și eseistului american Ralph Waldo Emerson, care a surprins atât de bine esența demersului educațional: „Secretul educației constă în a respecta copilul”.

Liviu Marian Pop,

Ministrul Educației Naționale