Anunț - rezultate concurs posturi vacante

Rezultatele la concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, din data de 06.09.2017