Anunț - ședințe publice

Anunț ședință publică, în data de 28.08.2017, ora 09.00, la sediul IȘJ, etaj IV - pentru:

-etapa de repartizare a candidașilor care au obținut cel puțin media 7

-etapa de completare a normei didactice

Anunț ședință publică, în data de 29.08.2017, ora 09.00, la sediul IȘJ, etaj IV - pentru:

-repartizarea cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere

-repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile art.85