Anunț - concurs județean suplinitori 2017

În atenția cadrelor didactice (suplinitori calificați/necalificați) participante la concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2017

Calendarul activităților și model cerere înscriere